Scan mijn huis
Icon Scan
Wil je al onze cookies?! ­čŹ¬

Wij gebruiken cookies om ons platform te verbeteren. Geef hieronder je voorkeuren aan en wij plaatsen alleen de juiste cookies.

Noodzakelijke cookies

Analytische onpersoonlijke cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van het platform en onze dienstverlening.

Statistieken cookies

Gedragsinformatie die wij nodig hebben om te zien hoe HomeZero gebruikt wordt op de manier zoals wij zelf hebben bedacht.

Marketing cookies

Cookies om jou als bezoeker beter te begrijpen en je persoonlijke informatie te tonen die alleen voor jou relevant is.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Lees onze nieuws artikelen en andere updates

Wij verzamelen en schrijven al het interessante nieuws rondom de energie transitie en relevante ontwikkelingen rondom HomeZero. Ook delen wij opiniestukken en andere updates van het bedrijf, het platform en onze missie.

Categorie├źn
Alles

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.1865 3.49106C9.92189 3.37144 9.61404 3.37425 9.35195 3.49867L1.68157 7.14007C1.53981 7.20736 1.54176 7.40007 1.68486 7.46477L3.23693 8.16651L11.5448 4.10521L10.1865 3.49106ZM12.6245 4.59339L4.31667 8.65469L6.73485 9.74802L15.106 5.71532L12.6245 4.59339ZM16.1907 6.20572L7.81951 10.2384L9.60394 11.0452C10.0008 11.2246 10.4626 11.2204 10.8557 11.0338L18.3184 7.49097C18.4602 7.42367 18.4582 7.23096 18.3151 7.16627L16.1907 6.20572ZM2.13874 8.67048L1.27582 8.28033C0.417273 7.89216 0.405565 6.7359 1.2561 6.33212L8.92648 2.69073C9.45065 2.44188 10.0664 2.43626 10.5955 2.67549L18.7242 6.3507C19.5827 6.73888 19.5944 7.89513 18.7439 8.29891L17.8546 8.72107L18.6661 9.06721C19.5442 9.4418 19.5698 10.6167 18.7088 11.0255L17.8546 11.431L18.6661 11.7771C19.5442 12.1517 19.5698 13.3267 18.7088 13.7354L11.2812 17.2616C10.6259 17.5726 9.85631 17.5797 9.19491 17.2806L1.37459 13.7448C0.487435 13.3437 0.512931 12.1366 1.41632 11.7696L2.25022 11.4308L1.30648 11.0041C0.438717 10.6118 0.438717 9.43911 1.30648 9.04677L2.13874 8.67048ZM3.24517 9.17073L1.71551 9.86233C1.57088 9.92772 1.57088 10.1232 1.71551 10.1886L9.60394 13.7551C10.0008 13.9346 10.4626 13.9303 10.8557 13.7437L18.2833 10.2176C18.4268 10.1494 18.4226 9.95362 18.2762 9.89118L16.7559 9.24268L11.2812 11.8417C10.6259 12.1528 9.85631 12.1598 9.19491 11.8608L3.24517 9.17073ZM3.39484 11.9483L1.79058 12.6001C1.64002 12.6612 1.63577 12.8624 1.78363 12.9293L9.60394 16.4651C10.0008 16.6445 10.4626 16.6403 10.8557 16.4536L18.2833 12.9275C18.4268 12.8594 18.4226 12.6635 18.2762 12.6011L16.7559 11.9526L11.2812 14.5517C10.6259 14.8627 9.85631 14.8697 9.19491 14.5707L3.39484 11.9483Z" fill="currentColor"/> </svg>

Isolatie

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.9109 2.22765C10.3431 1.9228 9.6569 1.9228 9.08914 2.22765L3.00218 5.49606C2.39109 5.82419 2.01087 6.45471 2.01087 7.13995V13.3473C2.01087 14.0816 2.44685 14.7481 3.12592 15.052L9.34141 17.8331C9.7785 18.0287 10.2746 18.0544 10.7301 17.9049L11.021 17.8094C11.2203 17.744 11.4358 17.8501 11.5022 18.0463C11.5687 18.2425 11.4609 18.4546 11.2616 18.52L10.9707 18.6155C10.333 18.8247 9.63849 18.7888 9.02656 18.515L2.81107 15.7338C1.86038 15.3084 1.25 14.3753 1.25 13.3473V7.13995C1.25 6.18061 1.78231 5.29789 2.63784 4.83851L8.7248 1.5701C9.51965 1.1433 10.4803 1.1433 11.2752 1.5701L17.3622 4.83851C18.2177 5.29789 18.75 6.18061 18.75 7.13995V12.5471C18.75 12.754 18.5797 12.9216 18.3696 12.9216C18.1595 12.9216 17.9891 12.754 17.9891 12.5471V7.13995C17.9891 6.45471 17.6089 5.82419 16.9978 5.49607L10.9109 2.22765Z" fill="currentColor"/> <path d="M5.2728 10.2072C5.2728 9.73615 5.43553 9.34043 5.76098 9.02005C6.08791 8.7026 6.48841 8.54387 6.96247 8.54387C7.24482 8.54387 7.48928 8.59727 7.69584 8.70406C7.90389 8.81086 8.09485 8.96592 8.26872 9.16927L7.74711 9.64545C7.51083 9.37042 7.24928 9.2329 6.96247 9.2329C6.68606 9.2329 6.45794 9.3258 6.27813 9.51159C6.09831 9.69738 6.00841 9.92925 6.00841 10.2072C6.00841 10.4822 6.09831 10.7126 6.27813 10.8984C6.45497 11.0813 6.68308 11.1727 6.96247 11.1727C7.12593 11.1727 7.26711 11.1413 7.386 11.0784C7.50637 11.014 7.63343 10.9079 7.76717 10.7602L8.29101 11.2188C7.93584 11.6445 7.48705 11.8574 6.94463 11.8574C6.49138 11.8574 6.09831 11.703 5.76543 11.3944C5.43701 11.0842 5.2728 10.6885 5.2728 10.2072Z" fill="currentColor"/> <path d="M10.2259 8.54387C10.7148 8.54387 11.1212 8.70114 11.4452 9.01566C11.7707 9.33165 11.9334 9.72737 11.9334 10.2028C11.9334 10.6827 11.7677 11.0784 11.4363 11.39C11.099 11.7016 10.6955 11.8574 10.2259 11.8574C9.75628 11.8574 9.35281 11.7016 9.01548 11.39C8.68705 11.0754 8.52284 10.6812 8.52284 10.2072C8.52284 9.73468 8.68705 9.33897 9.01548 9.02005C9.34241 8.7026 9.74588 8.54387 10.2259 8.54387ZM10.2259 11.1727C10.5112 11.1727 10.743 11.0828 10.9214 10.9028C11.1027 10.7243 11.1933 10.491 11.1933 10.2028C11.1933 9.9234 11.1042 9.69153 10.9258 9.5072C10.749 9.32434 10.5157 9.2329 10.2259 9.2329C9.94501 9.2329 9.71393 9.32434 9.53263 9.5072C9.34984 9.68714 9.25845 9.91901 9.25845 10.2028C9.25845 10.4822 9.34984 10.7141 9.53263 10.8984C9.71393 11.0813 9.94501 11.1727 10.2259 11.1727Z" fill="currentColor"/> <path d="M12.2388 11.6138L13.5807 10.1677C13.6609 10.0785 13.713 10.017 13.7367 9.98338C13.7798 9.93218 13.817 9.87147 13.8482 9.80125C13.8794 9.72956 13.895 9.663 13.895 9.60156C13.895 9.47136 13.8564 9.37188 13.7791 9.30312C13.7018 9.23437 13.5963 9.19999 13.4626 9.19999C13.2382 9.19999 13.01 9.32873 12.7782 9.5862L12.2789 9.1561C12.6133 8.74795 13.0227 8.54387 13.5071 8.54387C13.8311 8.54387 14.0978 8.63384 14.3074 8.81378C14.5169 8.98933 14.6217 9.2351 14.6217 9.55109C14.6217 9.73395 14.5697 9.91243 14.4656 10.0865C14.3765 10.224 14.2836 10.3425 14.187 10.442L13.5361 11.1464H14.6217V11.7981H12.2388V11.6138Z" fill="currentColor"/> <path d="M14.7622 15.8513V14.6262C14.7622 14.5107 14.8518 14.417 14.9622 14.417H15.991C16.1015 14.417 16.191 14.5107 16.191 14.6262V15.8513C16.191 15.9668 16.2806 16.0605 16.3911 16.0605H16.9429C17.1061 16.0605 17.2006 16.2538 17.1051 16.3921L15.6388 18.515C15.5589 18.6306 15.3943 18.6306 15.3145 18.515L13.8482 16.3921C13.7526 16.2538 13.8472 16.0605 14.0104 16.0605H14.5622C14.6726 16.0605 14.7622 15.9668 14.7622 15.8513Z" fill="currentColor"/> </svg>

Energiemarkt

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.6101 2.56854C8.89251 2.07047 6.10787 2.07049 3.39022 2.56853C3.05568 2.62984 2.8125 2.92354 2.8125 3.26624V6.06003H12.1878V3.26618C12.1878 2.92349 11.9446 2.62984 11.6101 2.56854ZM12.1878 7.00503H2.8125V17.3588C2.8125 17.7015 3.05568 17.9952 3.39022 18.0565C6.10787 18.5545 8.89251 18.5545 11.6101 18.0565C11.9446 17.9952 12.1878 17.7015 12.1878 17.3588V7.00503ZM3.22252 1.63878C6.05105 1.12042 8.94931 1.1204 11.7779 1.63879C12.5581 1.78179 13.1253 2.46679 13.1253 3.26618V7.47752H13.5937C14.3704 7.47752 15 8.11215 15 8.89501V15.51C15 15.7709 15.2099 15.9825 15.4687 15.9825C15.7276 15.9825 15.9375 15.7709 15.9375 15.51V5.95966H15.419C14.6698 5.95966 14.0625 5.3475 14.0625 4.59236C14.0625 3.9846 14.4559 3.46945 15 3.29152V2.28006C15 2.01911 15.2099 1.80757 15.4687 1.80757C15.7276 1.80757 15.9375 2.01911 15.9375 2.28006V3.22506H16.875V2.28006C16.875 2.01911 17.0849 1.80757 17.3437 1.80757C17.6026 1.80757 17.8125 2.01911 17.8125 2.28006V3.29152C18.3566 3.46945 18.75 3.9846 18.75 4.59236C18.75 5.3475 18.1427 5.95966 17.3935 5.95966H16.875V15.51C16.875 16.2928 16.2454 16.9274 15.4687 16.9274C14.6921 16.9274 14.0625 16.2928 14.0625 15.51V8.89501C14.0625 8.63406 13.8526 8.42251 13.5937 8.42251H13.1253V17.3588C13.1253 18.1582 12.5581 18.8432 11.7779 18.9862C8.94931 19.5046 6.05105 19.5046 3.22252 18.9862C2.44224 18.8432 1.875 18.1582 1.875 17.3588V3.26624C1.875 2.4668 2.44224 1.78177 3.22252 1.63878ZM15.419 4.17005C15.1876 4.17005 15 4.35912 15 4.59236C15 4.82559 15.1876 5.01467 15.419 5.01467H17.3935C17.6249 5.01467 17.8125 4.82559 17.8125 4.59236C17.8125 4.35912 17.6249 4.17005 17.3935 4.17005H15.419Z" fill="currentColor"/> <path d="M6.28375 12.3888L7.23194 9.84006C7.30523 9.64305 7.595 9.69601 7.595 9.90643V11.4156C7.595 11.5722 7.72092 11.6991 7.87625 11.6991H8.73069C8.8616 11.6991 8.95222 11.8309 8.90625 11.9545L7.95806 14.5032C7.88477 14.7002 7.595 14.6473 7.595 14.4368V12.9276C7.595 12.7711 7.46908 12.6441 7.31375 12.6441H6.45931C6.3284 12.6441 6.23778 12.5123 6.28375 12.3888Z" fill="currentColor"/> </svg>

Energieopslag

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.82812 3.37121C2.59513 3.37121 2.40625 3.56624 2.40625 3.80682V14.2614C2.40625 14.5019 2.59513 14.697 2.82812 14.697H17.1719C17.4049 14.697 17.5938 14.5019 17.5938 14.2614V3.80682C17.5938 3.56624 17.4049 3.37121 17.1719 3.37121H2.82812ZM1.5625 3.80682C1.5625 3.08508 2.12914 2.5 2.82812 2.5H17.1719C17.8709 2.5 18.4375 3.08508 18.4375 3.80682V14.2614C18.4375 14.9831 17.8709 15.5682 17.1719 15.5682H15.9062V16.178C15.9062 16.563 15.604 16.875 15.2313 16.875H13.6281C13.2553 16.875 12.9531 16.563 12.9531 16.178V15.5682H7.04688V16.178C7.04688 16.563 6.74467 16.875 6.37187 16.875H4.76875C4.39596 16.875 4.09375 16.563 4.09375 16.178V15.5682H2.82812C2.12914 15.5682 1.5625 14.9831 1.5625 14.2614V3.80682ZM4.9375 15.5682V16.0038H6.20312V15.5682H4.9375ZM13.7969 15.5682V16.0038H15.0625V15.5682H13.7969ZM3.25 9.03409C3.25 6.38773 5.32768 4.24242 7.89062 4.24242C10.4536 4.24242 12.5312 6.38773 12.5312 9.03409C12.5312 11.6805 10.4536 13.8258 7.89062 13.8258C5.32768 13.8258 3.25 11.6805 3.25 9.03409ZM4.11692 8.59848H11.6643C11.6145 8.13353 11.486 7.69308 11.2928 7.29167H4.48842C4.29523 7.69308 4.1667 8.13353 4.11692 8.59848ZM5.06055 6.42045H10.7207C10.0255 5.6184 9.01513 5.11364 7.89062 5.11364C6.76612 5.11364 5.75579 5.6184 5.06055 6.42045ZM11.6643 9.4697H4.11692C4.1667 9.93465 4.29523 10.3751 4.48842 10.7765H11.2928C11.486 10.3751 11.6145 9.93465 11.6643 9.4697ZM10.7207 11.6477H5.06055C5.75579 12.4498 6.76612 12.9545 7.89062 12.9545C9.01513 12.9545 10.0255 12.4498 10.7207 11.6477Z" fill="currentColor"/> </svg>

Warmtepompen
HomeZero gebruikt cookies
Aanpassen
Oke!
Wil je al onze cookies?! ­čŹ¬

Wij gebruiken cookies om ons platform te verbeteren. Geef hieronder je voorkeuren aan en wij plaatsen alleen de juiste cookies.

Noodzakelijke cookies

Analytische onpersoonlijke cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van het platform en onze dienstverlening.

Statistieken cookies

Gedragsinformatie die wij nodig hebben om te zien hoe HomeZero gebruikt wordt op de manier zoals wij zelf hebben bedacht.

Marketing cookies

Cookies om jou als bezoeker beter te begrijpen en je persoonlijke informatie te tonen die alleen voor jou relevant is.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.